Τετραετές Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Συστημική, Αφηγηματική και Συνεργατική-Διαλογική προσέγγιση

Κάνε Αίτηση

 

 

 

 

 

Τετραετές Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία
Υπερκάλυψη Κριτηρίων Ελληνικών/Διεθνών Εταιρειών Συμβουλευτικής/Ψυχοθεραπείας
Έμφαση κυρίως στη Συστημική, Αφηγηματική και Συνεργατική-Διαλογική Προσέγγιση
Επίσης στην Εστιασμένη στη Λύση και Καταξιωτική Προσέγγιση
Θεωρητική και Κλινική κατάρτιση
Συνεργασία με πρωτοπόρα και διεθνώς αναγνωρισμένα Ινστιτούτα και Εκπαιδευτικά Κέντρα του εξωτερικού
Επάρκεια για Άσκηση Συμβουλευτικής/Ψυχοθεραπείας
Σεμινάρια και Εργαστήρια
Κλινική Πρακτική Άσκηση
Προσωπική Ανάπτυξη
Εποπτεία
Έρευνα
Διά ζώσης συναντήσεις 1 σαββατοκύριακο/μήνα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία: Συστημική, Αφηγηματική και Συνεργατική-Διαλογική προσέγγιση  προσφέρει εκπαίδευση σε βασικές έννοιες και πρακτικές της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε σύγχρονες και μετανεωτερικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο κλινικής πρακτικής.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος αυτού του τετραετούς εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει εις βάθος γνώση και πρακτική στη Συστημική, Αφηγηματική, Συνεργατική-Διαλογική (Collaborative-Dialogic) προσέγγιση στο πλαίσιο μιας πλουραλιστικής οπτικής που αναδεικνύει το πρόσωπο, τη σχέση και την πολυπολιτισμικότητα. Δευτερευόντως, το πρόγραμμα δίνει έμφαση  στην Εστιασμένη στη Λύση Θεραπεία (Solution-Focused Therapy) και στην Καταξιωτική Προσέγγιση (Appreciative Inquiry). 

Raised hands and arms of children of different culture. Hands up of multi-ethnic and multicultural children. Concept of world peace, tolerance, brotherhood and friendship. Concept of ecological and clean environment. Save planet concept. Unity between various ethnic groups
Social bodies or organizations or individuals who contribute by helping people in need. Volunteer assistance concept support help charity and donation concept.
Teamwork of multi-ethnic and multicultural people working together. Concept of community of different people. Unity and solidarity between people of different cultures. Concept of activist and protest movement. Friendship, solidarity, tolerance and brotherhood among peoples. Cooperation between communities. Anti-racism protest. Collaboration and teamwork between colleagues. People who are active for peace, for a clean environment and for social justice

Διεθνής συνεργασία και πιστοποίηση

Το διεθνές αυτό πρόγραμμα διεξάγεται μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με πρωτοπόρα και διεθνώς αναγνωρισμένα Ινστιτούτα και Εκπαιδευτικά Κέντρα του εξωτερικού όπως το Taos Institute και Houston Galveston Institute, Εvaston Family Therapy Center, Η.Π.Α., κ.α. ενώ θα δοθεί και πιστοποίηση από αυτά (International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices, κ. ά.).   

Το πρόγραμμα εναρμονίζεται και υπερκαλύπτει τα κριτήρια της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, της European Association for Counseling, της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος και της European Association for Psychotherapy (EAP). Επίσης, είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές  και της European Family Therapy Association (EFTA).

Το πρόγραμμα είναι τετραετές και αποτελείται από 4 αυτοτελείς κύκλους. Κάθε κύκλος καλύπτει την περίοδο του ενός έτους. Η διάρθρωση του προγράμματος έχει ως εξής:

Θεωρία και Εφαρμογές:  Θεωρητική και Κλινική κατάρτιση, Βιωματική επεξεργασία θεωρητικών προσεγγίσεων, Ανάλυση περιπτώσεων.

Εργαστηριακό Επίπεδο:  Σεμινάρια και Εργαστήρια  για τον εμπλουτισμό της γνώσης και εμπειρίας με εξειδικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, καθώς και τεχνικές  με βάση το παιγνίδι, την τέχνη κ. ά.  

Μελέτη και εκπόνηση εργασιών στο πλαίσιο της θεραπευτικής πρακτικής.

Πρακτικό επίπεδο : Κλινική Πρακτική Άσκηση, Ατομική και Ομαδική Εποπτεία, Αναστοχαστική Ομάδα, Ανάληψη περιστατικών.

Προσωπική ανάπτυξη μέσω Ατομικής και  Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. 
Έρευνα
με έμφαση στο πεδίο της ψυχοθεραπείας, αξιοποίηση ποιοτικής διερεύνησης.

                                                         

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος (Κύκλοι I, II, III, IV) διοργανώνονται σεμινάρια και εργαστήρια σχετικά με (α) εξειδικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις με βάση το παιχνίδι και την τέχνη (παιγνιοθεραπεία, δραματοθεραπεία, ψυχόδραμα, ψυχοθεραπευτικές τεχνικές μέσω κίνησης), (β) με ειδικές πληθυσμιακές ομάδες  και (γ)   με  τις  ηθικές  αρχές,  αξίες και δεοντολογία στην έρευνα, αξιολόγηση  και πρακτική της Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

Η ολοκλήρωση του τετραετούς Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος επιτυγχάνεται μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, την ολοκλήρωση και παράδοση γραπτών εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας) και ημερολογίου αναστοχασμού, την ολοκλήρωση  της πρακτικής άσκησης, της εποπτείας και προσωπικής ανάπτυξης. Οι ειδικευόμενοι/ες μπορούν να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση μερών του προγράμματος (π. χ. πρακτική άσκηση) λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.                                                                                                                    

sand therapy, child's hands are painted on a white table with blue sand

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και ειδικότερα της ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (π.χ. εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους) που εργάζονται με άτομα ή ομάδες και ο επαγγελματικός τους ρόλος ενέχει μια συμβουλευτική ή/και ψυχοθεραπευτική διάσταση.

Επιπρόσθετα προσφέρει τη δυνατότητα σε  επαγγελματίες που έχουν ήδη εκπαιδευθεί σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση να πιστοποιηθούν σε επιπλέον εξειδικεύσεις (π.χ. αφηγηματική ή συνεργατική-διαλογική) παρακολουθώντας έναν ή περισσότερους αυτοτελείς κύκλους σπουδών.   Εκπαιδευόμενες/οι, με προηγούμενη εκπαίδευση/σπουδές στο χώρο της Συμβουλευτικής ή της Ψυχοθεραπείας, μπορούν να αιτηθούν αναγνώριση μαθημάτων, πρακτικής άσκησης ή προσωπικής ανάπτυξης, που έχουν ήδη ολοκληρώσει σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους. 

 

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένη Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

 

 

Δείτε το Πιστοποιητικό
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος