Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία.


Φιλία Ίσαρη

6978442241

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

diethnekp@psych.uoa.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και το Ν. 4624/2019 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και την Πολιτική Ιδιωτικότητας του ΕΚΠΑ.