Έναρξη Αιτήσεων

Έναρξη Αιτήσεων

Ανακοινώνεται η έναρξη αιτήσεων εγγραφής του τετραετούς μετεκπαιδευτικού προγράμματος "Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία" του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α..

Διάρκεια αιτήσεων έως 15/09/2024.

Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος 05/10/2024.

 

Κάνε Αίτηση